Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 29-10-2023

De informatie op Budgetuitzet.nl wordt verstrekt voor algemene informatieve doeleinden. De eigenaar en beheerder van de Website Budgetuitzet.nl, “wij,” “ons,” “onze” of “het Bedrijf”) streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet de volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op de Website. Het gebruik van de Website en de informatie erop is op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de informatie erop. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, en aansprakelijkheid voor schade aan computersystemen of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren.

Externe links

De Website kan links bevatten naar externe websites of bronnen waarover het Bedrijf geen controle heeft. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke externe links.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, behoren alle teksten, afbeeldingen, logo’s en andere inhoud op de Website tot het intellectuele eigendom van het Bedrijf en zijn beschermd door auteursrechten en andere toepasselijke wetten. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Wijzigingen in de disclaimer

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze disclaimer.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze disclaimer of onze Website, neem dan contact met ons op.